انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 270)
سه شنبه 12/3/1388 - 21:9 -0 تشکر 118414
نگاه اماری دولت نهم

 مقایسه آماری عملکرد دولت مکتبی با دولتهای گذشته(30 مورد)

یکم:

آمار اختراع های ثبت شده در ایران

1342 تا 1357: 841 اختراع

1357 تا پایان سال 1383:  4640 اختراع

1384 تا 1387: 20000 اختراع

 دوم:

جمعیت دانشجویی کشور

1357:  176000 دانشجو

1383: 2160000 دانشجو

1387: 3572000 دانشجو

26 سال: 1.984 میلیون / دولت نهم: 1.412 میلیون

 سوم:

تعداد کل اعضای هیئت علمی

1357: 5500 عضو

1383: 40000 عضو

1387: 58000 عضو

26 سال: 35 هزار / دولت نهم: 18 هزار

 چهارم:

تعداد انجمن های علمی دانشجویی

1383: 640 انجمن

1387: 2214 انجمن

پنجم:

بودجه فعالیتهای فرهنگی مساجد

1384: 2 میلیارد تومان

1387: 17 میلیارد تومان

ششم:

تخصیص بودجه برای ورزش همگانی

8 سال دولت پبشین: 16 میلیارد تومان

3.5 سال دولت نهم: 100 میلیارد تومان

 هفتم:

افتتاح فضاهای ورزشی

از آغاز تاسیس سازمان تبیت بدنی تا مهر 84: 3750 فضای ورزشی

مهر 84 تا بهمن 87: 2000 فضای ورزشی + تعمیر اساسی 500 فضای وزشی

هشتم:

ارزش بازار سرمایه

1383: 387 میلیارد ریال

شش ماه نخست سال 87: 651 میلیارد ریال

 نهم:

سهم اعتبار عمرانی در بودجه عمومی

1358 :  26 درصد

1383: 29 درصد

1386: 32 درصد

 دهم:

وام تخصیص داده شده به تعاونی ها

کل 14 سال قبل از دولت نهم: 440 میلیارد تومان

سه ساله دولت نهم: 1100 میلیارد

250 درصد رشد

 

یازدهم:

کل واگذاری مسکن

 پس از انقلاب:1800000 قطعه

مسکن مهر در دولت نهم: 1290000 قطعه

احداث و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در دولت نهم: 430000 مورد

دوازدهم:

متوسط ظرفیت سازی خودرو:

 از آغاز انقلاب تا دولت نهم:  32 هزار دستگاه خودرو

در دولت نهم تا پایان سال 87:   151 هزار دستگاه خودرو

رشد در دولت نهم: 5 برابر=500 درصد

سیزدهم:

ظرفیت تولید سالانه خودرو

در آغاز پیروزی انقلاب: 100 هزار دستگاه

در آغاز دولت نهم: 970 هزار دستگاه

در پایان سال 1387: 1.5 میلیون دستگاه

 چهاردهم:

تعداد تلفن ثابت و همراه واگذاری شده:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84):  13 میلیون

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 45 میلیون

میزان رشد در در دولت نهم 3.5 برابر  یا 350 درصد

 پانزدهم:

ضریب نفوذ تلفن همراه:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84):  7.8 درصد

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 50 درصد

میزان رشد در در دولت نهم 6.5 برابر  یا 650 درصد

ادامه دارد

سه شنبه 12/3/1388 - 21:16 - 0 تشکر 118416

چقدر زود بحث من آمد

ادامه آمار

شانزدهم:

احداث دفاتر ارتباط ات و فناوری روستایی:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84):  1000 دفتر

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 6000 دفتر

میزان رشد در در دولت نهم 6 برابر  یا 600 درصد

هفدهم:

مقایسه ظرفیت ذخیره سازی گندم(واحد؛ هزارتن)

پیش از انقلاب(اعم از سیلو یا انبار مکانیزه): 700

پس از انقلاب(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 4700

دولت نهم(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 2400

دولت نهم(کل ظرفیت در دست ساخت سیلو) 4000 (3000 توسط بخش خصوصی)

هجدهم:

وزارت رفاه و تامین اجتماعی:

درصد رشد

سال 1387

تا سال 1383

موضوع

229%

458000 تومان

139000 تومان

متوسط حقوق بازنشستگان

27.5 %

8800000 خانوار

6900000 خانوار

افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی

1900%

37422 واحد

1871 واحد

احداث مسکن برای محرومین

264%

160000

44000

اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی

172%

245000

90000

معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی

13536%

300000

2200

بیمه مکمل معلولان

239%

5177 میلیارد تومان

1525 میلیارد تومان

بودجه حمایتی و امدادی

نوزدهم:

صادرات غیر نفتی(با میعانات گازی):

58 الی 83: 64.5 میلیارد دلار

دولت نهم: 68.5 میلیارد دلار

صادرات غیر نفتی(بدون میعانات گازی):

مجموع برنامه های اول و دوم و سوم: 53 میلیارد دلار

3 سال و 10 ماه از برنامه چهارم(83-87): 54.5 میلیارد دلار

بیستم:

نسبت صادرات به واردات:

برنامه دوم: 22%

برنامه سوم: 22 %

برنامه چهارم با میعانات گازی: 39%

برنامه چهارم بدون میعانات گازی: 31%

بیست ویکم:

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت:

1358: 209919 میلیار دلار

1383: 398234 میلیار د دلار

1386: 4776830 میلیارد دلار

بیست و دوم:

میزان صادرات صنعتی و معدنی:

آغاز پیروزی انقلاب: 172 میلیون دلار

ابتدای دولت نهم: 7 میلیارد دلار

دولت نهم تا پایان 1386: 12 میلیارد دلار

متوسط رشد سالانه  صادرات از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 252 میلیون دلار

متوسط رشد سالانه در دولت نهم تا پایان 1386: 1.5 میلیارد دلار

رشد سالانه دولت نهم نسبت به سالهای پس از انقلاب: 6 برابر یا 600 %

بیست و سوم:

صادرات غیر نفتی در برنامه چهام توسعه

درصد تحقق

عملکرد تحقق(میلیون دلار)

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

اهداف

سال

129

129

11076

11076

8544

1384

137

176

12997

16700

9455

1385

145

200

15312

21173

10465

1386

161

210

13992

18221

8687

9 ماهه 1387

144

181

53377

67170

37151

جمع کل برنامه

بیست و چهارم:

شاخص های مهم صنعت گاز

رشد دولت نهم به دولت هشتم

تا دی ماه 87

1384

1357

واحد

شرح فعالیت

30%

498

384

36

میلیون متر مکعب در روز

ظرفیت پالایش گاز کشور

72%

27800

19985

2900

کیلومتر

احداث خطوط انتقال گاز طبیعی

50%

60

40

8

ایستگاه تا پایان سال

ایستگاههای تقویت فشار

51%

156000

104900

2050

کیلومتر

احداث شبکه گاز شهری

45%

10892

7517

46500

اشتراک

مشترکان گاز طبیعی

36%

14042

10342

51000

خانوار

تعداد خانوارهای بهرمند از گاز

26%

54762

43512

225000

نفر

جمعیت تحت پوشش

31%

700

535

5

شهر

تعداد شهرهای بهره مند از گاز

205%

6600

2166

1

روستا

تعداد روستاهای بهره مند از گاز

183%

21120

7470

1

واحد

تعداد صنایع گازدار شده

1030%

723

64

-

واحد

احداث جایگاه سی ان جی

ادامه....

سه شنبه 12/3/1388 - 21:17 - 0 تشکر 118417

چقدر زود بحث من آمد

ادامه آمار

شانزدهم:

احداث دفاتر ارتباط ات و فناوری روستایی:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84):  1000 دفتر

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 6000 دفتر

میزان رشد در در دولت نهم 6 برابر  یا 600 درصد

هفدهم:

مقایسه ظرفیت ذخیره سازی گندم(واحد؛ هزارتن)

پیش از انقلاب(اعم از سیلو یا انبار مکانیزه): 700

پس از انقلاب(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 4700

دولت نهم(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 2400

دولت نهم(کل ظرفیت در دست ساخت سیلو) 4000 (3000 توسط بخش خصوصی)

هجدهم:

وزارت رفاه و تامین اجتماعی:

درصد رشد

سال 1387

تا سال 1383

موضوع

229%

458000 تومان

139000 تومان

متوسط حقوق بازنشستگان

27.5 %

8800000 خانوار

6900000 خانوار

افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی

1900%

37422 واحد

1871 واحد

احداث مسکن برای محرومین

264%

160000

44000

اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی

172%

245000

90000

معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی

13536%

300000

2200

بیمه مکمل معلولان

239%

5177 میلیارد تومان

1525 میلیارد تومان

بودجه حمایتی و امدادی

نوزدهم:

صادرات غیر نفتی(با میعانات گازی):

58 الی 83: 64.5 میلیارد دلار

دولت نهم: 68.5 میلیارد دلار

صادرات غیر نفتی(بدون میعانات گازی):

مجموع برنامه های اول و دوم و سوم: 53 میلیارد دلار

3 سال و 10 ماه از برنامه چهارم(83-87): 54.5 میلیارد دلار

بیستم:

نسبت صادرات به واردات:

برنامه دوم: 22%

برنامه سوم: 22 %

برنامه چهارم با میعانات گازی: 39%

برنامه چهارم بدون میعانات گازی: 31%

بیست ویکم:

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت:

1358: 209919 میلیار دلار

1383: 398234 میلیار د دلار

1386: 4776830 میلیارد دلار

بیست و دوم:

میزان صادرات صنعتی و معدنی:

آغاز پیروزی انقلاب: 172 میلیون دلار

ابتدای دولت نهم: 7 میلیارد دلار

دولت نهم تا پایان 1386: 12 میلیارد دلار

متوسط رشد سالانه  صادرات از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 252 میلیون دلار

متوسط رشد سالانه در دولت نهم تا پایان 1386: 1.5 میلیارد دلار

رشد سالانه دولت نهم نسبت به سالهای پس از انقلاب: 6 برابر یا 600 %

بیست و سوم:

صادرات غیر نفتی در برنامه چهام توسعه

درصد تحقق

عملکرد تحقق(میلیون دلار)

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

بدون احتساب میعانات گازی

با احتساب میعانات گازی

اهداف

سال

129

129

11076

11076

8544

1384

137

176

12997

16700

9455

1385

145

200

15312

21173

10465

1386

161

210

13992

18221

8687

9 ماهه 1387

144

181

53377

67170

37151

جمع کل برنامه

بیست و چهارم:

شاخص های مهم صنعت گاز

رشد دولت نهم به دولت هشتم

تا دی ماه 87

1384

1357

واحد

شرح فعالیت

30%

498

384

36

میلیون متر مکعب در روز

ظرفیت پالایش گاز کشور

72%

27800

19985

2900

کیلومتر

احداث خطوط انتقال گاز طبیعی

50%

60

40

8

ایستگاه تا پایان سال

ایستگاههای تقویت فشار

51%

156000

104900

2050

کیلومتر

احداث شبکه گاز شهری

45%

10892

7517

46500

اشتراک

مشترکان گاز طبیعی

36%

14042

10342

51000

خانوار

تعداد خانوارهای بهرمند از گاز

26%

54762

43512

225000

نفر

جمعیت تحت پوشش

31%

700

535

5

شهر

تعداد شهرهای بهره مند از گاز

205%

6600

2166

1

روستا

تعداد روستاهای بهره مند از گاز

183%

21120

7470

1

واحد

تعداد صنایع گازدار شده

1030%

723

64

-

واحد

احداث جایگاه سی ان جی

ادامه....

سه شنبه 12/3/1388 - 21:17 - 0 تشکر 118418

بیست پنجم:

سیمان

ظرفیت نهایی

متوسط رشد سالانه

مقدار افزایش

مدت

دوره

24.2 میلیون تن

900 هزار تن

7.4 میلیون تن

8 سال

دولت هاشمی(68-76)

34.3 میلیون تن

1.25 میلون تن

10 میلیون تن

8 سال

دولت خاتمی(76-84)

64 میلیون تن

8.5 میلیون تن

29.7 میلیون تن

3.5 سال

دولت احمدی نژاد(84-پایان87)

بیست و ششم:

فولاد

ظرفیت تولید:

ابتدای انقلاب: 370 هزار تن

ابتدای دولت نهم: 9 میلیون تن

دولت نهم: 15 میلیون تن

متوسط ظرفیت سازی سالانه:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن

در دولت نهم تا پایان 87: 1.7 میلیون تن

رشد نسبت به سال های پس از انقلاب: 7 برابر

بیست و هفتم:

سفرهای استانی آخرین آمار

54 سفر استانی با فاصله زمانی متوسط 19 روز در طی 42 ماه

1310 جلسه هماهنگی برای تهیه پیش نویس مصوبات= 50 هزار نفر ساعت

تشکیل 112 کارگروه تخصصی در دور دوم = 45 هزار نفر ساعت با حضور ریاست جمهوری

جلسات هیئت دولت 57 جلسه(تهران 4 جلسه)= 28 هزار نفر ساعت

10 هزار مصوبه = 93% از دور اول و  49% از دور دوم اجرایی شده

بیست و هشتم:

سفرهای خارجی

با نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت با وجود انجام کلیه سفرهای ضروری تاکنون 200 میلیارد تومان صرفه جویی نسبت مدت مشابه در 3 سال قبل صورت گرفته.

بیست و نهم:

متوسط سالانه در دوره (درصد)

84-86

68-83

58-67

1357

6.5

5

1.6-

7.4-

رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی)

7.1

5.4

1.6-

2.6

رشد اقتصادی بدون نفت

6.5

4.3

0.7-

1.9

رشد مصرف کل

7.6

4.8

1.1

2

رشد مصرف خصوصی

1.4

2.3

4.8-

1.7

رشد مصرف دولتی

متوسط سالانه در دوره (درصد)

84-86

68-83

58-67

1357

0.39%

0.40%

0.42%

0.44%

ضریب جینی

14.9%

15.6%

19.8 %

19.6 %

نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین

سیم:

نرخ بیکاری

درصد

سال

11.9

بهار 84

11.3

بهار 85

10.7

بهار 86

9.6

بهار 87

سه شنبه 12/3/1388 - 21:18 - 0 تشکر 118419

بیست پنجم:

سیمان

ظرفیت نهایی

متوسط رشد سالانه

مقدار افزایش

مدت

دوره

24.2 میلیون تن

900 هزار تن

7.4 میلیون تن

8 سال

دولت هاشمی(68-76)

34.3 میلیون تن

1.25 میلون تن

10 میلیون تن

8 سال

دولت خاتمی(76-84)

64 میلیون تن

8.5 میلیون تن

29.7 میلیون تن

3.5 سال

دولت احمدی نژاد(84-پایان87)

بیست و ششم:

فولاد

ظرفیت تولید:

ابتدای انقلاب: 370 هزار تن

ابتدای دولت نهم: 9 میلیون تن

دولت نهم: 15 میلیون تن

متوسط ظرفیت سازی سالانه:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن

در دولت نهم تا پایان 87: 1.7 میلیون تن

رشد نسبت به سال های پس از انقلاب: 7 برابر

بیست و هفتم:

سفرهای استانی آخرین آمار

54 سفر استانی با فاصله زمانی متوسط 19 روز در طی 42 ماه

1310 جلسه هماهنگی برای تهیه پیش نویس مصوبات= 50 هزار نفر ساعت

تشکیل 112 کارگروه تخصصی در دور دوم = 45 هزار نفر ساعت با حضور ریاست جمهوری

جلسات هیئت دولت 57 جلسه(تهران 4 جلسه)= 28 هزار نفر ساعت

10 هزار مصوبه = 93% از دور اول و  49% از دور دوم اجرایی شده

بیست و هشتم:

سفرهای خارجی

با نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت با وجود انجام کلیه سفرهای ضروری تاکنون 200 میلیارد تومان صرفه جویی نسبت مدت مشابه در 3 سال قبل صورت گرفته.

بیست و نهم:

متوسط سالانه در دوره (درصد)

84-86

68-83

58-67

1357

6.5

5

1.6-

7.4-

رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی)

7.1

5.4

1.6-

2.6

رشد اقتصادی بدون نفت

6.5

4.3

0.7-

1.9

رشد مصرف کل

7.6

4.8

1.1

2

رشد مصرف خصوصی

1.4

2.3

4.8-

1.7

رشد مصرف دولتی

متوسط سالانه در دوره (درصد)

84-86

68-83

58-67

1357

0.39%

0.40%

0.42%

0.44%

ضریب جینی

14.9%

15.6%

19.8 %

19.6 %

نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین

سیم:

نرخ بیکاری

درصد

سال

11.9

بهار 84

11.3

بهار 85

10.7

بهار 86

9.6

بهار 87

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی