انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 3732)
جمعه 1/3/1388 - 6:52 -0 تشکر 114925
جدول پخش برنامه های نامزدها در صدا و سیما

خبرگزاری ایسنا - فهرست توضیحی و زمان دقیق و کامل برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی دهمین نامزدهای ریاست جمهوری براساس جدول اعلام شده به شرح زیر تهیه شده است.

شبکه یک سیما از ساعت 21:45 تا 22:15 برنامه با دوربین (گفتگوی تکی) نامزدها به علاوه دو مستند 30 دقیقه‌ای نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را از اول خردادماه تا پایان انتخابات به روی آنتن خواهد برد.

***بر اساس جدول جانمایی شده، شبکه اول سیما خرداد ماه میرحسین موسوی، دوم خردادماه محسن رضایی، سوم خردادماه مهدی کروبی و چهارم خردادماه محمود احمدی‌نژاد در برنامه 30 دقیقه‌ای «با دوربین» شبکه یک سیما حاضر خواهند شد.

هم چنین بر اساس این جدول،‌ مستند اول هر یک از نامزدها به ترتیب 8 خردادماه محمود احمدی‌نژاد، 9 خردادماه میرحسین موسوی، 10 خردادماه محسن رضایی، 11 خردادماه مهدی کروبی از شبکه اول پخش خواهد شد.

مستند دوم هر یک از نامزدها نیز به ترتیب 16 خردادماه مهدی کروبی، 17 خردادماه محمود احمدی‌نژاد، 18 خردادماه میرحسین موسوی، 19 خردادماه محسن رضایی از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

***

شبکه دو سیما چهار گفت‌وگوی خبری 45 دقیقه‌ای را از ساعت 22:45 تا 23:30 به روی آنتن خواهد برد که به ترتیب، 7 خردادماه مهدی کروبی، 11 خردادماه محسن رضایی، 15 خردادماه محمود احمدی‌نژاد و 19 خردادماه میرحسین موسوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر خواهند شد.

***

شبکه‌ سه سیما: پخش مناظره‌ها‌ی تلویزیونی چهار نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را از 12 خرداد ماه به شکل دو به دو آغاز می‌کند.

بر اساس جدول زمان‌بندی تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما، نخستین مناظره بین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و دکتر محسن رضایی در 90 دقیقه روز 12 خردادماه ساعت 22:30 تا ساعت 24 برگزار خواهد شد.

روز 13 خردادماه مناظره بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و مهندس میرحسین موسوی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 14 خردادماه مناظره بین دکتر محسن رضایی و مهندس میرحسین موسوی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 16 خرداد ماه مناظره بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 به روی آنتن خواهد رفت.

روز 17 خردادماه مناظره بین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی را از شبکه 3 در ساعت 22:30 تا 24 شاهد خواهیم بود.

هم‌چنین آخرین مناظره 17 خردادماه بین دکتر محمود احمدی‌نژاد و دکتر محسن رضایی از شبکه 3 سیما در ساعت 22:30 تا 24 پخش خواهد شد.

***

شبکه چهار سیما:چهار برنامه پاسخ به کارشناسان از سوی چهار نامزد دهمین انتخابات ریاست جمهوری به مدت 60 دقیقه از ساعت 18:30 تا 19:30 روی آنتن شبکه چهار سیما خواهد بود. برنامه 5 خردادماه با حضور مهدی کروبی، 12 خردادماه با حضور میرحسین موسوی، 15 خردادماه با حضور محسن رضایی و 19 خردادماه با حضور محمود احمدی‌نژاد ویژه «پاسخ به کارشناسان» به روی آنتن خواهد رفت.

***

شبکه خبر: گفتگوی 30 دقیقه‌ای با نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 19:30 تا 20 روی آنتن شبکه خبر خواهد رفت.

نخستین برنامه به محسن رضایی در 6 خردادماه ، دومین برنامه به محمود احمدی‌نژاد در 10 خردادماه، سومین برنامه به میرحسین موسوی در 15 خردادماه و چهارمین برنامه به مهدی کروبی در 19 خردادماه اختصاص دارد.

***

شبکه جام‌جم نیز با برنامه‌های «ایرانیان خارج از کشور» در 60 دقیقه و مستند 30 دقیقه‌ای به تبلیغات ریاست جمهوری می‌پردازد.

اولین برنامه به میرحسین موسوی، دومین برنامه ایرانیان خارج از کشور به محمود احمدی‌نژاد، سومین برنامه ایرانیان خارج از کشور به محسن رضایی و چهارمین برنامه ایرانیان خارج از کشور به مهدی کروبی اختصاص دارد.

هم چنین پخش مستندهای 30 دقیقه‌ای شبکه‌ی جام‌جم به ترتیب محسن رضایی 12 خردادماه، محمود احمدی‌نژاد 14 خردادماه، میرحسین موسوی 16 خردادماه و مهدی کروبی 18 خردادماه خواهد بود.

***

بر اساس جدول جانمایی شده تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شبکه‌های رادیویی نیز برنامه‌هایی را از اول خرداد تا 20 خرداد به روی آنتن خواهند برد.

** شبکه سراسری صدا (رادیو ایران)، از ساعت 17 تا 17:45 و تکرار برنامه را 8:30 تا 9:15 با عناوین مستقیم با مخاطبان و تخصصی به روی آنتن خواهد برد.

اول خردادماه محمود احمدی‌نژاد، دوم خرداد ماه مهدی کروبی، سوم خردادماه محسن رضایی و چهارم خردادماه میرحسین موسوی مستقیم با مخاطبان در رادیو ایران به مدت 30 دقیقه سخن خواهند گفت و تکرار برنامه آن‌ها 8:30 فردای آن روز خواهد بود.

هم چنین شبکه ایران در 14 خردادماه برنامه تخصصی محمود احمدی‌نژاد، در 16 خردادماه برنامه تخصصی مهدی کروبی، در 18 خردادماه برنامه تخصصی محسن رضایی و در 19 خردادماه برنامه تخصصی میرحسین موسوی را پخش خواهد کرد.

**رادیو جوان از ساعت 16:15 تا 17 و تکرار برنامه خود را از 7:15 تا 8 صبح به روی آنتن خواهد برد.

دهم خردادماه مهدی کروبی، 12 خردادماه محسن رضایی، 16 خردادماه میرحسین موسوی، 19 خردادماه محمود احمدی‌نژاد به مدت 45 دقیقه در برنامه تخصصی رادیو جوان حاضر خواهند شد.

**رادیو ورزش: برنامه تبلیغی خود را از 15:30 تا 16:15 دقیقه و تکرار آن را از 9:15 تا 10 صبح به روی آنتن خواهد برد.

پنج خرداد ماه محسن رضایی، 7 خردادماه میرحسین موسوی، 16 خردادماه محمود احمدی‌نژاد، 19 خردادماه مهدی کروبی در برنامه تخصصی 45 دقیقه‌ای رادیو ورزش حضور خواهند داشت.

**رادیو معارف: برنامه‌های تبلیغی خود را از 17:45 تا 18:30 و تکرار آن را از 11 تا 11:45 دقیقه روز بعد به روی آنتن خواهد برد.

هشت خردادماه میرحسین موسوی، 11 خردادماه محمود احمدی‌نژاد، 15 خردادماه مهدی کروبی و 19 خردادماه محسن رضایی در برنامه تخصصی 45 دقیقه‌ای رادیو معارف حاضر خواهد شد.

**رادیو گفتگو و رادیو فرهنگ برنامه‌های تخصصی 45 دقیقه‌ای نامزدها را به طور مشترک به روی آنتن خواهند برد به طوری که برنامه‌های پخش شده در رادیو گفتگو در فردای آن روز در رادیو فرهنگ تکرار خواهد شد. برنامه‌های رادیو گفتگو ساعت 19:45 تا 20:30 و برنامه‌های رادیو فرهنگ 10 تا 10:45 دقیقه برگزار خواهد شد.

6 خردادماه محمود احمدی‌نژاد، 9 خردادماه مهدی کروبی، 12 خردادماه محسن رضایی و 17 خردادماه میرحسین موسوی در برنامه رادیو گفتگو به مدت 45 دقیقه شرکت خواهند کرد و بر اساس جدول فردای آن روز از ساعت 10 تا 10:45 این برنامه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

جمعه 1/3/1388 - 6:53 - 0 تشکر 114926

برای مشاهده جدول کامل برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها می‌توانید روی هر تصویر کلیک کنیدبرو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی