انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 250)
دوشنبه 28/2/1388 - 12:21 -0 تشکر 113824
بیانیه «حقوق شهروندی» مهندس موسوی

با سلام

مهندس میرحسین موسوی با صدور بیانیه ای از ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی حمایت كرد.

به گزارش سایت قلم نیوز متن كامل این بیانیه به شرح زیر است ;

بسمه تعالی
تضمین حقوق بشر و آزادی یكی از آرمان های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شكوهمند مردم ایران در سال 1357 بوده است . در طول تاریخ همواره مردمان صالح منادی حقوق بشر و آزادی بوده اند و سرآمد همه آن صالحان و پاكان كه زندگی خود را وقف تضمین آزادی و كرامت بشر كرده اند پیامبران با قامتی افراشته و ندایی دلنشین و پرطنین تاثیری ماندگار و فراگیر داشته اند. انقلاب مردم ایران كه مرحله ای مهم از حركت آزادی خواهانه ساكنان این مرز و بوم كهن است از جمله حركت هایی است كه با اتكا به تعالیم معنوی دین راه خود را باز كرد و پیش رفت . حقوق بشر در ایران مضمون تازه ای نیست اولین اعلامیه حقوق بشر را به كوروش پادشاه نامدار ایرانی نسبت می دهند كه در قرآن ذوالقرنین لقب گرفته است . منشور حقوق بشر كوروش شهرت و اعتبار جهانی دارد. پس از آن مضامین حقوق بشر كه در متون دینی اسلام انعكاس داشت ایرانیان را كه از ظلم و استبداد ساسانیان به تنگ آمده بودند به خود جلب كرد و به تعالیم اسلام دل سپردند. ایران معاصر ضمن این كه با مضامین حقوق بشر به لحاظ تاریخ خود و هم به لحاظ آموزه های اسلامی آشناست منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز رسما پذیرفته است . انقلاب مردم ایران نه تنها موازین حقوق بشری بین المللی را هرگز مردود نمی دانست استقرار و تضمین آن موازین را به عنوان یكی از مهمترین دستاوردهای بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همه انسان ها در قالب شعار « آزادی » مورد تاكید قرار داد. اكثریت مردم به درستی باور داشتند كه حقوق بشر به همان مفهوم جهانی خود به هیچ وجهی با خدا پرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارضی ندارد به همین علت نیز به « جمهوری اسلامی » آری گفتند و در نتیجه موازین حقوق بشری در كنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شد تا « آزادی » در ایران در پناه « آموزه های معنوی اسلام » و در قالب « جمهوری اسلامی » بیش از هر جای دیگر دنیا مورد تضمین و حمایت قرار گیرد. حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می شود بنابراین هیچ فرمانروا دولت مجلس یا قدرتی نمی تواند به هیچ طریق حقوق بشر را كه از سوی خداوند اعطا گردیده محدود یا نقض كند و هیچ فردی نمی تواند از این حقوق چشم پوشی نماید. این عقیده در قرآن در قالب كلمات ژرف و آسمانی « و لقد كرمنا بنی آدم » انعكاس یافته است . حق « حیات » « آزادی » « مالكیت » « امنیت » « حق پی جویی رشد و سعادت » و « حق ایستادگی در برابر ستم » حقوق طبیعی و سلب ناشدنی افراداند. دولت وظیفه دارد از طریق ایجاد و گسترش نهادهای لازم به نحوی سازمان یافته و موثر این حقوق را مورد حمایت و تضمین قرار دهد. رئیس جمهور بر اساس سوگندی كه یاد می كند از جمله وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت كند پاسخگو باشد و از خودكامگی بپرهیزد و قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده همچون امینی پارسا و فداكار به كار برد. من بر این اساس و بنا بر اختیار و تمایل قلبی خود پیشاپیش با مردم پیمان می بندم كه چنانچه برای تصدی مقام خطیر ریاست جمهوری مورد اعتماد و حمایت اكثریت قرار گیرم . استقرار حكومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی یكی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان های حكومتی مورد رعایت قرار گیرد از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیرهایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید. از طریق ایجاد نهادهای مناسب شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیله اعمال خشونت های ناروا و موهن قرار نگیرد خشونت و بی عدالتی و تبعیض قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در كنار آموزه های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیه لوایح مدنظر قرار گیرد. حریم خصوصی افراد را محترم شمارم آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه های مستقل و با جلوگیری از سانسور حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشاركت سیاسی را تضمین كنم . امنیت تنها امنیت غ دولت نیست امنیت انسانی است . امنیت را برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی و فعالیت كنند. در توسعه و تقویت شوراها بكوشم در امور روستا خود را از روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم . حكمرانی محلی را تقویت كنم . با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار كنم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم . هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نكنم .
ممنوعیت اعمال هرگونه شكنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در آورم . از حقوق زنان حمایت كنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیری نمایم . فعالیت های مستقل دانشجویی و دانش آموزی را مورد حمایت قرار دهم . با پی ریزی درست نظام اقتصادی با ایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی زمینه تامین نیازهای اساسی ; « غذا مسكن بهداشت و درمان آموزش و پرورش و اشتغال » را فراهم آورم . با فساد اداری و مالی مبارزه كنم . ناتوانی و نیاز و آسیب پذیری هیچ شهروندی را وسیله سلطه گری و افزون طلبی سیاسی قرار ندهم . از سواستفاده از اطلاعات اقتصادی و امكانات عمومی جلوگیری كنم . از استخدام كشوری و سازمان اداری به عنوان وسیله ای برای جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران خود استفاده نكنم . امكانات عمومی را وسیله استمرار قدرت خود نسازم . امنیت شغلی را برای آحاد مردم به ویژه برای هنرمندان روزنامه نگاران فعالان سیاسی ورزشكاران معلمان اساتید دانشگاه و كارگران تامین كنم . حمایت های تامین اجتماعی را گسترش داده و تقویت كنم به نحوی كه همه افراد مردم به ویژه زنان كودكان روستائیان كشاورزان كارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد. زمینه ابراز شادی در جامعه را فراهم كنم و برای تقویت و ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی بكوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم . به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت كنم . از حق بر آموزش حمایت كنم و در جهت حذف گزینش های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم . دانشجویان معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان كه در خور جایگاه بلند آنان است محترم شمارم . از پدید آورندگان آثار ادبی هنری و علمی حمایت كنم تا بدون ترس از تعقیب و مجازات های ناروا خلاقیت های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شركت جویند. حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر متمركز اقوام را در اداره امور خود سهیم كنم . كرامت انسانی و حقوق شهروندی اقلیت های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری كنم . برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جمله حقوق شهروندی به شمار آورم روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را متوقف سازم و با جلب مشاركت عمومی از محیط زیست حفاظت كنم . آگاهم كه به ثمر رساندن این اهداف با توجه به امكانات حقوقی و حقیقی موجود كاری است بس دشوار اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری كه ایران به موجب كنوانسیون های بین المللی پذیرفته است با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی از طریق تعامل و همكاری سازنده با همه دولت ها و نهادهای بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص شایسته و مدبر كه به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همكاری سایر قوا از حداكثر ظرفیت های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان ها استفاده كنم و در عین حال ظرفیت های فعلی را تا حد ممكن افزایش دهم . صادق باشم و شفاف عمل كنم مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم مردم و به ویژه زنان و جوانان سازمان های غیردولتی شوراها سندیكاها اتحادیه ها و اصناف و نهادهای مدنی را در تصمیم سازی ها و اداره و رهبری كشور دخالت دهم حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینه گفت وگوهای عقلانی ـ انتقادی در باره مصالح عمومی را فراهم آورم بكوشم تا دست آوردهای فرهنگ ایران و تعالیم معنوی اسلام در حمایت از كرامت بشر جایگاه جهانی خود را بیابد و به محافل اعلامیه ها و میثاق های بین المللی راه یابد برای گسترش فرهنگ تفاهم و روح بردباری و برای زدودن خشونت به ویژه خشونت های عقیدتی و سیاسی سازمان یافته تلاش كنم و با توكل به خدا و با تكیه بر مردم برای ساختن ایرانی آزاد و آباد بكوشم و نسبت به عهد خود در برابر خدا و مردم مسئول و پاسخگو باشم كه به گفته پیشوایم حضرت علی (ع ) « خدا هر جباری را خوار كند و هر خودكامه ای را پست و بی مقدار سازد » .
میر حسین موسوی ـ 1388 02 27

منبع

میر حسین مردی بزرگ كه عمل كننده به شعار های خود است .

پیروزی نزدیك است

 

فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خـاک سپارند تـا اجزای بدنم خـاک ایـران را تشکیل دهد.

((کوروش بزرگ))


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی