نهاد‌های دولتی برای استقبال از احمدی نژاد بسیج شده و از همه امکانات خود بهره می برند.
به گزارش خبرنگار سلام، تاکسیرانی رباط کریم در اقدامی غیرمعمول،عکس های تبلیغاتی- انتخاباتی احمدی نژاد را بین راننده‌های تاکسی پخش کرده و از آنها خواسته تا عکس ها را بر روی ماشین های خود بچسبانند.
بر اساس این گزارش بر روی برخی از این پوستر های انتخاباتی از رئیس جمهور به عنوان مالک اشتر علی یاد شده است، این درحالی است که مردم رباط کریم می پرسند که هزینه های گزاف تبلیغاتی احمدی نژاد از کجا آمده است؟
بنا به گزارش خبرنگار سلام، راننده های تاکسی که برای چسباندن عکس احمدی نژاد مقاومت می کردند شایعاتی توسط برخی افراد ناشناس در شهر پخش شده که اگر راننده ای عکس رئیس جمهور را نچسباند ده هزار تومان جریمه می شود.
بنابراین گزارش درحالی که زیر عکس های تبلیغاتی رئیس جمهور نوشته شده است،”ستاد مردمی استقبال از رئیس جمهور”اما خبرنگار سلام پس از گفت‌وگو با تعدادی از کسبه و مردم و پس از اظهار بی اطلاعی آنها متوجه شد که چنین ستادی یا وجود خارجی ندارد و یا کسانی غیر از مردم عادی در آنجا فعالیت می کنند.

+اخبار تکمیلی

خبرنگار سلام گزارش داد که، پرسنل تاکسیرانی با حضور در ایستگاه های تاکسی عکس های احمدی نژاد را بین رانندگان توزیع کرده و از آنها امضاء می گیرند و پس از آن شماره ماشین را یادداشت می کنند و راننده را مجبور به چسبانده عکس های تبلیغاتی-انتخاباتی احمدی نژاد می نمایند.

یکی از رانندگان تاکسی درگفت وگو با خبرنگار سلام با اشاره به محرومیت ویژه مردم این منطقه، اظهار داشت: در سالی که رهبر انقلاب به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرده است رئیس جمهور باید پاسخ دهد که چرا یک نهاد دولتی با استفاده از پول بیت المال کار تبلیغاتی-انتخاباتی می کند.

بر اساس این گزارش، مردم محروم رباط کریم در روزهای اخیر شاهد ریخت وپاش های گسترده نهادهای دولتی هستند که بیلبوردهای تبلیغاتی و تراکت ها و پوسترهای مربوط به سفر احمدی نژاد را در شهر پخش می کنند.

 

http://barkhiz.ir/?p=949