انجمن ها > انجمن نصف جهان > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
نصف جهان (بازدید: 593)
شنبه 8/1/1388 - 15:13 -0 تشکر 101845
راه کاربرای ایجادهوای تازه درشهرهای بزرگ مثل تهران اصفهان وغیره

سلام دوستان وهمشهریان عزیزدرابتدا ازسروران گرامی كه دراین راه حل پاكیزه شدن هوای شهرمان اینجانب راكمك فكری می كنندكه باتلاش همه جانبه بتوانیم راه كارهایی مناسب ونزدیك درراه جلوگیری ازدودودم فائق آییم صمیمانه دست پرمحبت این عزیزان رامی فشارم تشكروقدردانی می كنم چون اگربتوانیم براین معضل بزرگ شهروشهرنشینهاموفق شویم وبه نحوی خنثایش كنیم خدمت بزرگی انجام داده ایم ودرادامه این سخنازخداوند متعال آرزو میكنم همگی دلی شادوتنی سالم وفكری پرازخلاقیت داشته باشیم

واین نعمات درصورتی فراهم می شودكه محیطی سبز با هوایی دلنشین

فراهم كنیم البته كسانی كه به دورازشهرنشینی درروستاها ساكن هستند این موقعیت برایشان فراهم است وازصبح كه ازمنزل بیرون می روندبانغمه پرندگان روز خودراشروع كرده و سپس كه راهی مزارع كشاورزی خودمی شوندباچشم اندازی پرازسبزه وگیاه روبه روهستندوما شهرنشینهاهر روزبراین آرزوییم كه كاشكی موقعیتی فراهم می شدكه ماهم می توانستیم موقعیت آن عزیزان رابه دست آوریم ومثل آنها زندگی كنیم فقط درایام تعطیلی ها اگر همت كنیم یكی دوروز ازماه یاسال رابتوانیم ازاین فرصت گران بها سودی بجوییم وروح وروان خود را صفایی دهیم اما آیا برایمان مقدورنیست كه درشهر خودمان یعنی تهران- اصفهان یاشهرهای بزرگی كه اجباراباید دراین شهرها فعالیت روزمره داشته باشیم امكاناتی فراهم كنیمكه هوای شهرمان سالم وبدون دود وآلاینده های محیطی شودآیا میتوان این معضل جامعه رانابود كرد آیا می شود به نحوی هوای پاك درشهرهای بزرگ باهمكاری شهروندان به وجودآوردآیاما موفق خواهیم شدجواب این سئوالات به اراده وایمان ما بستگی دارد هیچ كاری غیرممكن نیست زمانی نه چندان دوربود  درشهر اصفهان خودمان اكثر شهروندان با دوچرخه سركارشانحاضر می شدند وچقدرباروحیه وبا نشاط بودند بله این عزیزان اول صبح سواردوچرخه می شدندوتا محل كار كه می رسیدندآنقدر ركاب زده بودندكه ورزش صبح گاهی خود ازمنزل تامحل كارانجام داده بودند و درضمن مبلغی هم ازنظركرایه رفت وآمدپس انداز نموده بودنداین ورزش خوب چه عیبی داشت كه امروزه درتمام شهرهای بزرگ ما به فراموشی سپرده شده است ما همه موظفیم كه این ورزش فراموش شده را احیا كنیم دراین راستا فقط درمورد اینكه خاصیت هوای سالم چیست بحث می شودو اینكه چگونه به این مهم می توان دست یافت چاره سازی میگردد لذا ازدوستان انجمنی منجمله همشهریان اصفهانی دعوت می شود محبت فرموده نظرات وراهكارهای خودرا منعكس فرمایید 

يکشنبه 9/1/1388 - 13:3 - 0 تشکر 102020

باسلام

به نظر من مهمترین راه برای کاهش آلودگی هوا

ازرده خارج کردن ماشینهای قدیمی است (مثل کامیون حاج قدرت)ما به اندازه ای که تولید ماشین داریم ازرده خارج کردن ماشین نداریم

نکته مهم دیگر استفاده کردن از اتوبوس و تاکسی بجای وسایل نقلیه شخصی برای مسافتهای کوتاه و غیر ضروری میباشد

فعلا

   زندگی زنگ تفریحی بیش نیست            زنگ  بعد  زنگ  حساب است

                                                          داودخطر

يکشنبه 9/1/1388 - 17:55 - 0 تشکر 102111

باسلام به دوست وهمشهری عزیزآقایdavvoodkhatarدرموردفرمایش شماکه موضوع هوای پاک شهرهارااین چنین ساده باآن برخوردکردیدوآینده شهرنشینی رابااین هوای کثیف ودود های ناشی ازترددعظیم خوروهارافقط ازرده خارج کردن خودروهای فرسوده ذکر نمودیدیک سری تصویرازفضای دود آلودخوزستان راتقدیم مینمایم شایداین بحث کاملاجدی تلقی گررد

يکشنبه 9/1/1388 - 17:58 - 0 تشکر 102114

سه شنبه 11/1/1388 - 0:6 - 0 تشکر 102483

هو العزیز

سلام

ممنون از دوستمون جناب

موضوع مهمی را مطرح کردید ، یادمه یک استادی داشتیم که ایشون می گفتند توی یکی از کشور های پیشرفته محل هایی برای کرایه دادن دوچرخه هایی احداث شده که افراد برای رفتن به مسیر های مختلف این دوچرخه ها را سوار می شدند و در محلی در پایان مسیرشون این دوچرخه ها را تحویل می دادند و در مسیر بعدی دوچرخه های دیگری را سوار می شدند ، یعنی برای هر مسیر تعداد زیادی دوچرخه تهیه شده بود و شهروندان از آنها برای حمل و نقل استفاده می کردند.

با این کار دو نتیجه حاصل می شد : یکی اینکه از آلودگی هوا کم می شد و دومی اینکه از ترافیک شهر ها هم کاسته می شد.

««« تبیان »»»

 

چهارشنبه 12/1/1388 - 0:0 - 0 تشکر 102707

جنابmanhamسلام گرم وصمیمانه اینجانب راپذیراباشیددرمورداستفاده ازدوچرخه برای ترددعموم زمانی میسراست که شهرداریهامحل ورودوخروج منظمی رادرخیابانهاایجادکنندوراهنمایی رانندگی استانهاهمکاری لازم رابادوچرخه سوارهابه عمل بیاورندودولت خدماتی مثل ارزان نمودن دوچرخه راانجام وسوبسیدلازم رابپردازدورسانه های گوناگون ازجمله صداوسیماتبلیغات لازم رابرای آگاهی شهروندان انجام دهندونکته مهم تراینکه ساخت وسازمترورابه پیمانکاران بیشتری واگذارکنندکه درقسمتهای مختلف شهرهم زمان ساخت متروانجام وظرف چندسال آینده دههامسیرمختلف شهرمتروترددکندونیازی به اتوبوس وحتی تاکسی احساس نگردددرآینده انشاالله ادامه بحث راانجمنی های مسئول به این بحث ادامه وراه کارهای جالبشان راجهت آسایش ورفاء شهروندان که خودنیزعضوی ازاین جامعه هستندادامه خواهندداد

شنبه 15/1/1388 - 16:52 - 0 تشکر 103396

هوالحکیم

سلام دوست خوبم

شرمنده بابت تاخیر در پاسخ به مبحث شما

داوود خطر گرامی :

به نظر من مهمترین راه برای کاهش آلودگی هوا

ازرده خارج کردن ماشینهای قدیمی است (مثل کامیون حاج قدرت)ما به اندازه ای که تولید ماشین داریم ازرده خارج کردن ماشین نداریم

 من الان اینجورییییییییییییم

آخه کامیون من چشه .... نه داوود جان چشه ...نه آلودگی داره نه چیزی .... تازه خریدمش ....از بنگاه مشت عباس آوردمش ....تایرهاش هم نوه ....مدل کامیونم هم اف هاش هست که جانشین انجمن بودند که من ماشین رو خریدم .....ههههههههه.....داوود جان ممنون ...مزاح خوبی بود ...اما دیگه با من از این شوخیا نکنی که قللبم درد میگیره اساسی .....ههههههههه

خوب گذشته از شوخی

برای رفع آلودگی میتوان به قول دوستان خوبم منهم و آقای داوود خطر ، با استفاده از دوچرخه و از رده خارج کردن ماشینهای فرسوده اینکار را کرد ...

متاسفانه دوچرخه ها رو کسی (حداقل کم)سوار نمیشه ....بدلیل حال نداشتن ....مگر یارو پیرمرد باشه سوار چرخ باشه ....و برای از رده خارج کردن ماشین ها هم باید بگم که بعضی از ماشینها هم رزق بعضی از خانواده ها رو میاره ...یعنی اگه دولت یه سری امکانات بده طرف ماشین رو بیاره و یه ماشین خوب تحویلش بدهند نه یه ماشین اشغال و بیخودی

این هم پیشنهاد های من بود.....

داوود جان یه بار دیگه خاصی سر به سر ماشین من بزاری میام و خطرت رو بر میدارم تا بشی بی خطر ......ههههههههههه..............

فعلا همینا باشه خدمتتون

یا علی مددی

_________________________________   
|------------------------------------------------------| ______     
|------------------------------------------------------|| O`| __/  
|------------------اصفهان بیابالا----------------------||```|```| 
|____________________________________||___|___|
";===(@)-(@)-(@)---(______)------j(@)j-(____)-(@)=' 

--------------------
اللهم عجل لولیک الفرج

يکشنبه 16/1/1388 - 10:50 - 0 تشکر 103643

سلام حاجی

 بابا بچه که زدن نداره ما نوکریم

ولی اگه خطر منو برداری منم زورت رو ببخشید قدرتت رو برمیدارم تا بشی هاج.......

شایدم خودمو بندازم جلو ماشینت تا ازت دیه بگیرم

   زندگی زنگ تفریحی بیش نیست            زنگ  بعد  زنگ  حساب است

                                                          داودخطر

يکشنبه 23/3/1389 - 16:9 - 0 تشکر 205260

به نظر من یکی از راه های ایجاد هوای سالم در محدوده شهرها ، اجرای طرح کرایه دادن دوچرخه بعنوان وسیله نقلیه بدون آلودگی برای استفاده عموم می باشد.
این طرح که حدود یکسال است بطور آزمایشی در شهر اصفهان و با حمایت شهرداری اصفهان اجرا شده است ، با استقبال خوب مردم همراه بوده و این امر باعث ترغیب مسئولین شهری از اجرای موفق این طرح می باشد.با توجه به استقبال همشهریان از اجرای این طرح ، ایجاد جایگاه های جدید در معابر شهری یک ضرورت احساس میشود، که امیدوارم این مهم هر چه سریعتر عملیاتی شود.

سلام بر حسین و یاران وفادارش
محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
امام خمینی (ره)
دوشنبه 24/3/1389 - 9:2 - 0 تشکر 205387

با سلام :

من چند تا از جایگاههای ارائه دوچرخه (رایگان) در شهر اصفهان را که دیدم، جهت اطلاع می نویسم اگر دوستان در بخشهای دیگری از شهر از این جایگاهها سراغ دارند مکان آنها را در این تاپیک ثبت نمایند:

- میدان انقلاب

- دروازه دولت

- خ رباط، چهارراه رزمندگان

- میدان لاله

 

.....................................................................................................

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران 

تا از دلم بشویی غم های روزگاران

http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/36222359111523534249227329396975323285.jpg

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی