انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 35544)
شنبه 2/7/1390 - 18:48 -0 تشکر 369751
کلاس حل تمرین های ریاضی 1 و ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل دانشگاهی

بسمه تعالی

از تمام دوستان خواهشمندم

که لطفاً تمارین سخت این دروس رو که تو طول ترم باهاشون مواجه می شن مطرح کنن که من و دوستان جمعه ها به این تمرین ها جواب با حل بدیم

که هم خودمون درسامون یادمون نره هم شما یه کم بیشتر یاد بگیرین

 

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:3 - 0 تشکر 382768

کل این کتاب ها و جزوه ها هم تو این لینک هستش که آخر اسم کتابها براتون می گذارم :
کتابهای توپولوژی عمومی-توپولوژی جبری

۱-توپولوژی عمومی مانکرز(James Munkres)

۲-کتاب توپولوژی جیمز دوگوندجی(James Dugundji)

۳- کتاب توپولوژی جبری-آلن هچر- algebra-topology-Allen Hatcher

4-کتاب توپولوژی جبری Algebraic Topology-David R. Wilkins

5-حل مسایل توپولوژی عمومی مانکرز-

6-- کتاب توپولژی جبری- Algebraic_Topology_A_First_Course

7-- کتاب راهنمای کامل و حل مسایل توپولوژی-The topology problem solver

8- کتاب مقدمه بر توپولوژی عمومی- Introduction to general topology -Sze-Tsen Hu

9- الف)کتاب توپولوژی جبری-روتمن-An Introduction to Algebraic Topology-Joseph J. Rotman-فرستنده علیرضا عقیلی-با حجم ۴مگابایت

ب) اصل کتاب توپولوژی جبری- جوزف روتمن-کیفیت عالی-

10-- کتاب توپولوژی عمومی-GeneralTopology-JohnL.Kelley

11-کتاب توپولوژی گروتندیک-Grothendieck Topologies-Michael Artin


--------------------------------------------------------------------------------

کتابهای هندسه منیفلد و هندسه دیفرانسیل

1- کتاب منیفلد کلارک(Differentiable manifolds-Brickell-Clark

2-حل قسمتی از تمرینات منیفلد کلارک

3-تشریح بعضی از مثالها و قضایای کتاب منیفلد کلارک

4-- کتاب حسابان روی منیفلد- calcules on manifold- Spivak

5-حل تمرین کتاب حسابان روی منیفلد(solution-calcules on manifold- Spivak

6--کتاب منیفلد-دکتر نجفی خواه

7--کتاب منیفلد وارنر- W. Warner; Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups

8- کتاب هندسه منیفلدWilliam M. Boothbyر -An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry

9- کتاب آنالیز روی خمینه ها-مانکرز- Munkres - Analysis on manifolds

10-- کتاب هندسه دیفرانسیل-اسپیواک-Spivak-DIFFERENTIAL GEOMETRY

11-- کتاب هندسه دیفرانسیل-Yves.Talpaert-DIFFERENTIAL GEOMETRY WITH APPLICATIONS TO MECHANICS AND PHYSIC

12-کتاب هندسه منیفلد-Loring W. Tu-An Introduction to Manifolds

13-کتاب هندسه منیفلد-Viro-manifold

14-کتاب منیفلد-Lectures on the Geometry of Manifolds-Liviu I. Nicolaescu-فرستنده خانم زهرا ارم

15-کتاب منیفلد2008-Lectures on the Geometry of Manifolds-Liviu Nicolaescu-

16-فصل اول از یک کتاب منیفلد-

۱۷-کتاب هندسه منیفلد-Differentiable Manifolds -S.T.HU


--------------------------------------------------------------------------------کتابهای آنالیز حقیقی وآنالیز 1و2و3-مقدماتی

1- حل مسائل كتاب آنالیز ریاضی آپوستل(Tom Apostol)

۲-حل مسایل اصول آنالیز ریاضی رودین(Rodin)

3-کتاب آنالیز حقیقی-Basic Elements of Real Analysis-Murray H. Protter

4-کتاب آنالیز حقیقی بارتل Bartle-Elements of real analysis

5-آنالیز حقیقی-Real Analysus,Gabriel Nagy,Fall 2001

6-کتاب آنالیز حقیقی رویدن(Royden)

7--حل مسایل فصل۱ و فصل ۵ آنالیز حقیقی رویدن

8-چند سوال ومساله-آنالیز حقیقی

9-کتاب آنالیز حقیقی-آلیپرانتیس-3ed-principles of real analysis-Aliprantis

10-حل مسایل آنالیز حقیقی-آلیپرانتس-problems in real analysis-aliprantis

11- کتاب آنالیز نامتناهی بعد-آلیپرانتیس-D. Aliprantis- لInfinite Dimensional Analysis

12-ترجمه کتاب آنالیز حقیقی فولند-فارسی

13- آنالیز حقیقی فولند-لاتین-Folland, G. B. Real Analysis: Modern Techniques and their applications

14-حل تمرینات آنالیز حقیقی فولند-chapter2-فرستنده خانم وزوایی

15-حل تمرین آنالیز حقیقی فولند بخش۱- فرستنده آقای داوود منشادی

16-حل تمرین آنالیز حقیقی گلبام-Problems-in-Real-and-Complex-Analysis-Bernard-R-gelbaum-فرستنده خانم شافعی

17-کتاب آنالیز حقیقی رودین-Real and complex analysis-Rudin

۱۸- حل تمرین آنالیر حقیقی رودین-SOLUTIONS TO REAL AND COMPLEX ANALYSIS-by Walter Rudin-فرستنده داوود منشادی

۱۹- تمرینات منتخب از آنالیز حقیقی-Selected Problems in Real Analysis--فرستنده خانم زهرا مختاری

۲۰-کتاب حل تمرین آنالیز حقیقی- A Problem Book in Real Analysis-Asuman G. Aksoy-Mohamed A. -Khamsi-فرستنده خانم زهرا مختاری

۲۱- کتاب انتگرال واندازه لبگ-بارتل The Elements of Integration and Lebesgue Measure-Bartleفرستنده خانم زهرا مختاری

۲۲--کتاب نظریه اندازه-Measure Theory-V.I. Bogachev

۲۳- کتاب نظریه اندازه -هالموس-P.R.Halmos-Measure Theory

۲۴-- کتاب اندازه هاCapinski__Kopp_-_Measure__Integral_and_Probability


--------------------------------------------------------------------------------

کتابهای آنالیز تابعی

۱- آنالیزتابعیConwayر: Conway J.B. A Course in Functional Analysis

۲- آنالیز تابعیZIZLERر : Functional Analysis and Infinite-Dimensional Geometry

۳-آنالیز تابعی والتر رودین-Rudin - Functional Analysis

۴- کتاب آنالیز تابعی-N.Arnold- Functional Analysis

۵--کتاب مقدمه ای بر آنالیز تابعی-Beginning Functional Analysis - K[1]. Saxe

۶- کتاب مباحثی در آنالیز تابعی-Lanford O[1]. Selected Topics in Functional Analysis

۷- کتاب آنالیز تابعی اروین گرسیک-Introductory To Functional Analysis With Applications-ervin-Kreyszig

۸- کتاب آنالیز تابعی-کرسیک-Kreyszig - Functional Analysis And Applications

۹-حل تمرین تابعی(نظریه عملگرها)-solutions-OPERATOR THEORY-فرستنده خانم زهرا ارم

۱0- کتاب آنالیز تابعی -An_Introduction_To_Functional_Analysis_Vitali_Milman-فرستنده فرزاد زرین فر

۱۱-حل تمرین-جالب-تابعی-Costara_Popa-Exercises_in_Functional_Analysis


--------------------------------------------------------------------------------کتابهای آنالیز هارمونیک

۱--کتاب آنالیز هارمونیک Abstract harmonic analysis of continuous wavelet transforms-Hartmut F¨uhr

۲-- کتاب آنالیز هارمونیک- Commutative_Harmonic_Analysis_II


--------------------------------------------------------------------------------

کتابهای آنالیز مختلط

۱-- کتاب آنالیز مختلطcomplex-analysis-Pawel Hitczenko

۲- کتاب آنالیز مختلط آلفرس-و حل چند تمرین -Ahlfors-Complex analysis

۳-کتاب an introduction to the_theory of_functions_of_a_complex-variable

۴-- کتاب آنالیز مختلط complex-analysis-gamelin

۵-- کتاب آنالیز مختلط-ج1-COMPLEX ANALYSIS(vol1)-PETER HENRICI

۶- کتاب آنالیز مختلط-ج2-COMPLEX ANALYSIS(vol2)-PETER HENRICI

۷-کتاب آنالیز مختلط-ج3-COMPLEX ANALYSIS(vol3)-PETER HENRICI

۸-آنالیز مختلط-Complex Analysis-Joseph Bak-Donald J.Newman-ed3.


--------------------------------------------------------------------------------

کل کتابها بدون ترتیب موضوعی

۰-توپولوژی عمومی مانکرز(James Munkres)

۱- حل مسائل كتاب آنالیز ریاضی آپوستل(Tom Apostol)

۲-حل مسایل اصول آنالیز ریاضی رودین(Rodin)

۳- کتاب منیفلد کلارک(Differentiable manifolds-Brickell-Clark)

۴-کتاب منیفلد لی(INTRODUCTION-TO-SMOOTH MANIFOLDS-John M. Lee)

۵-کتاب آنالیز حقیقی رویدن(Royden)

۶-کتاب توپولوژی جیمز دوگوندجی(James Dugundji)

7- حل تمرین کتاب حسابان روی منیفلد(solution-calcules on manifold- Spivak)

8- کتاب حسابان روی منیفلد- calcules on manifold- Spivak

۹-کتاب توپولوژی جبری-آلن هچر- algebra-topology-Allen Hatcher

۱۰-کتاب آنالیز حقیقی بارتل Bartle-Elements of real analysis

۱۱-آنالیز حقیقی-Real Analysus,Gabriel Nagy,Fall 2001

۱۲-منیفلد-دکتر نجفی خواه

۱۳-کتاب منیفلد وارنر-Frank W. Warner; Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups

۱۴-حل قسمتی از تمرینات منیفلد کلارک

۱۵-کتاب آنالیز هارمونیک Abstract harmonic analysis of continuous wavelet transforms-Hartmut F¨uhr

۱۶-کتاب توپولوژی جبری Algebraic Topology-David R. Wilkins-.

۱۷- کتاب آنالیز حقیقی-Basic Elements of Real Analysis-Murray H. Protter

۱۸- دیکشنری ریاضی Dictionary of Classical and Theoretical Mathematics

۱۹-تشریح بعضی از مثالها و قضایای کتاب منیفلد کلارک

۲۰-حل مسایل فصل۱ و فصل ۵ آنالیز حقیقی رویدن

۲۱-چند سوال ومساله-آنالیز حقیقی

۲۲- کتاب آنالیز مختلطcomplex-analysis-Pawel Hitczenko

۲۳- کتاب آنالیز-آلیپرانتیس-D. Aliprantis- لInfinite Dimensional Analysis

۲۴- حل مسایل آنالیز حقیقی-آلیپرانتس-problems in real analysis-aliprantis

۲۵- آنالیزتابعیConwayر: Conway J.B. A Course in Functional Analysis

۲۶- آنالیز تابعیZIZLERر : Functional Analysis and Infinite-Dimensional Geometry

۲۷- کتاب اندازه هاCapinski__Kopp_-_Measure__Integral_and_Probability

۲۸- کتاب هندسه منیفلدWilliam M. Boothbyر -An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry

۲۹-ترجمه کتاب آنالیز حقیقی فولند-فارسی

۳۰- آنالیز حقیقی فولند-لاتین-Folland, G. B. Real Analysis: Modern Techniques and their applications

۳۱- آنالیز تابعی والتر رودین-Rudin - Functional Analysis

۳۲- حل مسایل توپولوژی عمومی مانکرز-

۳۳- کتاب آنالیز مختلط آلفرس-و حل چند تمرین -Ahlfors-Complex analysis

۳۴- کتاب آنالیز تابعی-N.Arnold- Functional Analysis

۳۵-کتاب مقدمه ای بر آنالیز تابعی-Beginning Functional Analysis - K[1]. Saxe

۳۶- کتاب مباحثی در آنالیز تابعی-Lanford O[1]. Selected Topics in Functional Analysis

۳۷- کتاب آنالیز تابعی اروین گرسیک-Introductory To Functional Analysis With Applications-ervin-Kreyszig

۳۸-کتاب an introduction_to_the_theoryof_functions_of_a_complex-variable_e_t_copso_oxford

۳۹- حل تمرین آنالیز گلبام-Problems-in-Real-and-Complex-Analysis-Bernard-R-gelbaum-فرستنده خانم شافعی

۴۰- کتاب آنالیز مختلط complex-analysis-gamelin

۴۱- حل تمرینات آنالیز حقیقی فولند-chapter2-فرستنده خانم وزوایی

۴۲- کتاب توپولژی جبری- Algebraic_Topology_A_First_Course

۴۳- کتاب آنالیز روی خمینه ها-مانکرز- Munkres - Analysis on manifolds

۴۴- کتاب راهنمای کامل و حل مسایل توپولوژی-The topology problem solver

۴۵- کتاب مبانی هندسه-هیلبرت- Foundations of Geometry-david-hilbert

۴۶- کتاب هندسه- Geometry.And.The.Imagination_Hilbert.Cohn-Vossen

۴۷- کتاب مقدمه بر توپولوژی عمومی- Introduction to general topology -Sze-Tsen Hu

۴۸- کتاب هندسه نااقلیدسی- Introduction.To.NonEuclidean.Geometry_Wolfe

۴۹- کتاب مقدمه ای بر هندسه- Coxeter H.S.M. Introduction to geometry

۵۰- کتاب حل مسایلی از نظریه اعداد-104 Number Theory Problems


51- کتاب آنالیز هارمونیک- Commutative_Harmonic_Analysis_II

۵۲- کتاب آنالیز حقیقی رودین-Real and complex analysis-Rudin

۵۳- کتاب هندسه دیفرانسیل-اسپیواک-Spivak-DIFFERENTIAL GEOMETRY

۵۴- کتاب هندسه دیفرانسیل-Yves.Talpaert-DIFFERENTIAL GEOMETRY WITH APPLICATIONS TO MECHANICS AND PHYSICS

۵۵- کتاب هندسه منیفلد-Loring W. Tu-An Introduction to Manifolds

۵۶- کتاب هندسه منیفلد-Viro-manifold

۵۷-کتاب نظریه اندازه-Measure Theory-V.I. Bogachev

۵۸- کتاب نظریه اندازه -هالموس-P.R.Halmos-Measure Theory

۵۹- حل تمرین آنالیز حقیقی فولند بخش۱- فرستنده آقای داوود منشادی

۶۰- کتاب آنالیز حقیقی-آلیپرانتیس-3ed-principles of real analysis-Aliprantis

۶۱- کتاب آنالیز مختلط-ج1-COMPLEX ANALYSIS(vol1)-PETER HENRICI

۶۲- کتاب آنالیز مختلط-ج2-COMPLEX ANALYSIS(vol2)-PETER HENRICI

۶۳-کتاب آنالیز مختلط-ج3-COMPLEX ANALYSIS(vol3)-PETER HENRICI

۶۴- کتاب Problems_for_the_mathematical_olympiads__Andrei_Negut

۶۵- کتاب آنالیز تابعی-کرسیک-Kreyszig - Functional Analysis And Applications

۶۶- حل تمرین آنالیر حقیقی رودین-SOLUTIONS TO REAL AND COMPLEX ANALYSIS-by Walter Rudin-فرستنده داوود منشادی

۶۷- کتاب منیفلد-Lectures on the Geometry of Manifolds-Liviu I. Nicolaescu-فرستنده خانم زهرا ارم

۶۸- الف)کتاب توپولوژی جبری-روتمن-An Introduction to Algebraic Topology-Joseph J. Rotman-فرستنده علیرضا عقیلی-با حجم ۴مگابایت

ب) اصل کتاب توپولوژی جبری- جوزف روتمن-کیفیت عالی-pdf10mg

۶۹- حل تمرین تابعی(نظریه عملگرها)-solutions-OPERATOR THEORY-فرستنده خانم زهرا ارم-باتشکر

70- کتاب آنالیز تابعی -An_Introduction_To_Functional_Analysis_Vitali_Milman-قرستنده فرزاد زرین فر

۷۱- کتاب حل تمرین آنالیز حقیقی- A Problem Book in Real Analysis-Asuman G. Aksoy-Mohamed A. -Khamsi-فرستنده خانم زهرا مختاری

۷۲- کتاب انتگرال واندازه لبگ-بارتل The Elements of Integration and Lebesgue Measure-Bartleفرستنده خانم زهرا مختاری

73- تمرینات منتخب از آنالیز حقیقی-Selected Problems in Real Analysis--فرستنده خانم زهرا مختاری

74- کتاب منیفلد2008-Lectures on the Geometry of Manifolds-Liviu Nicolaescu-

75- کتاب توپولوژی عمومی-GeneralTopology-JohnL.Kelley

76- کتاب توپولوژی گروتندیک-Grothendieck Topologies-Michael Artin

77- فصل اول از یک کتاب منیفلد-

۷۸- حل تمرین آنالیز تابعی-Costara_Popa-Exercises_in_Functional_Analysis

۸۸-آنالیز مختلط-Complex Analysis-Joseph Bak-Donald J.Newman-ed3.

۸۹-کتاب هندسه منیفلد-Differentiable Manifolds -S.T.HU


این لینک

http://gtm396.zet.ir/?blogname=gtm396&sub=14&tpl=0

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:3 - 0 تشکر 382770

هندسه دیفرانسیل موضعی
توپولوژی جبری
ریاضی عمومی یک

هندسه منیفلد 1
آنالیز ریاضی 3
مبانی ریاضیات

جبر و گروه لی 1
ریاضی عمومی دو
مبانی هندسه
www.gprort.ir

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:5 - 0 تشکر 382772

mhd61.blogfa.com

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:5 - 0 تشکر 382773

stlu.blogfa.com/page/jozve.aspx

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:5 - 0 تشکر 382774

www.icivil.ir/omran/1387/07/_1_2.html

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:5 - 0 تشکر 382775

www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-79563.html

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:6 - 0 تشکر 382776

www.iran-eng.com/.../132191-کتاب-آنالیز-عددی-پیشرفته-stoer‎

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:7 - 0 تشکر 382777

دانلود کتاب آنالیز عددی بابلیان ppt‎
دانلود کتاب آنالیز عددی بابلیان ppt دانلود نرم افزار دروغ سنج موبایل Agile Lie
Detector برنامه ... دانلود+حل+المسائل+کتاب+محاسبات+عددی+filetype:pdf+Booof.ir+-‏ ...‎

www.dibaketab.com/.../af14c156835356ffba215f650496ce07.php - Cached - Similar

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:7 - 0 تشکر 382778

آنالیز ریاضی 3 و کاربردهای آن‎
خانه کتب قدیمی (رایگان) گروه علوم.‎

press.um.ac.ir/index.php/book-store?page=shop...tpl... - Cached - Similar

پنج شنبه 12/8/1390 - 14:8 - 0 تشکر 382780

دانلود بهترین کتاب های انالیز [آرشیو] - انجمن مرجع و تخصصی پارسی گلد‎
کتاب آنالیز عددی کوارترونی (http:/‎

forum.parsigold.com/archive/index.php/t-20526.html - Cached - Similar

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی